Welkom op Twents Mos


een plek om meer te leren over mossen in Twente


Welcome to Twents Mos
A place to learn about Mosses and Liverworts in Twente

Een eerste uitweiding: Wat zijn mossen ?

Ik geef regelmatig lezingen over mossen. Een tekstuele samenvatting is beschikbaar.

Ook cursussen zijn mogelijk. Voor de cursus bij de KNNV in Almelo ("afd. Twenthe") heb ik een pagina foto's (voor de 'ingewijden').

Een beknopt overzichtje van een paar termen bij Levermossen en Veenmossen

Informatie over de MOssenGroep Twente (MOGT) Er is weer een nieuw activiteiten programma beschikbaar voor begin 2017. (VEROUDERD, de activiteiten liggen stil ivm. corona)


Laatste wijziging: 18 november 2021